• Số điện thoại 0225.6576.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 20:00PM

Bảng giá dịch vụ chỉnh nha

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • KIM LOẠI
 • 20.000.000 - 45.000.000 đ
 • 2 hàm
 • 2
 • KIM LOẠI TỰ BUỘC
 • 25.000.000 - 50.000.000 đ
 • 2 hàm
 • 3
 • SỨ
 • 28.000.000 - 53.000.000 đ
 • 2 hàm
 • 4
 • SỨ TỰ BUỘC
 • 30.000.000 - 55.000.000 đ
 • 2 hàm
 • 5
 • TRUE SMILE
 • 25.000.000 - 120.000.000 đ
 • 2 hàm
 • 6
 • VINCI
 • 30.000.000 -130.000.000 đ
 • 2 hàm
 • 7
 • INVISALIGN
 • 40.000.000 -140.000.000 đ
 • 2 hàm
 • 8
 • VÍT NỘI ĐỊA
 • 1.000.000
 • 1 VÍT
 • 9
 • VÍT ÚC
 • 1.500.000
 • 1 VÍT
 • 10
 • VÍT HÀN QUỐC
 • 2.000.000
 • 1 VÍT
 • 11
 • HÀM DUY TRÌ MÁNG TRONG
 • 500.000
 • 1 hàm
 • 12
 • HÀM DUY TRÌ MẶT LƯỠI
 • 1.000.000
 • 1 hàm
 • 13
 • HÀM DUY TRÌ HAWLEY
 • 1.500.000
 • 1 hàm

Chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi
0225.6576.999