• Số điện thoại 0225.6576.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 20:00PM

Bảng giá dịch vụ chỉnh nha

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • KIM LOẠI
 • 20.000.000 - 45.000.000
 • 2 hàm
 • 2
 • KIM LOẠI TỰ BUỘC
 • 25.000.000 - 50.000.000
 • 2 hàm
 • 3
 • SỨ
 • 32.000.000 - 57.000.000
 • 2 hàm
 • 4
 • SỨ TỰ BUỘC
 • 35.000.000 - 60.000.000
 • 2 hàm
 • 5
 • TRUE SMILE
 • 25.000.000 - 120.000.000
 • 2 hàm
 • 6
 • VINCI
 • 30.000.000 -130.000.000
 • 2 hàm
 • 7
 • INVISALIGN
 • 40.000.000 -140.000.000
 • 2 hàm
 • 8
 • VÍT NỘI ĐỊA
 • 1.000.000
 • 1 vít
 • 9
 • VÍT ÚC
 • 1.500.000
 • 1 vít
 • 10
 • VÍT HÀN QUỐC
 • 2.000.000
 • 1 vít
 • 11
 • HÀM DUY TRÌ MÁNG TRONG
 • 500.000
 • 1 hàm
 • 12
 • HÀM DUY TRÌ MẶT LƯỠI
 • 1.000.000
 • 1 hàm
 • 13
 • HÀM DUY TRÌ HAWLEY
 • 1.500.000
 • 1 hàm
 • 14
 • DỰNG TRỤC RĂNG
 • 10.000.000 - 15.000.000
 • 1 ca
 • 15
 • SCAN LƯU MẪU KẾT THÚC
 • 500,000
 • 1 lần
 • 16
 • THÁO MẮC CÀI HỖ TRỢ BN GẮN Ở NƠI KHÁC
 • 1.000.000
 • 2 hàm
 • 17
 • HÀM CHỐNG NGHIẾN
 • 1.000.000
 • 1 hàm
 • 18
 • HÀM GIỮ KHOẢNG CHO TRẺ EM
 • 1.500.000
 • 1 ca
 • 19
 • BỘ GIỮ KHOẢNG CỐ ĐỊNH
 • 3.500.000
 • 1 ca
 • 20
 • KÉO RĂNG THAY THẾ VỊ TRÍ MẤT RĂNG 6,7
 • 5.000.000
 • 1 răng
 • 21
 • KÉO RĂNG NGẦM
 • 5.000.000
 • 1 răng
 • 22
 • KHÍ CỤ CHỈNH XƯƠNG CHUYÊN SÂU
 • 5.000.000
 • 1 hàm
 • 23
 • CẤY CHUYỂN RĂNG
 • 10.000.000
 • 1 răng
 • 24
 • NONG HÀM
 • 10.000.000
 • 1 hàm
 • 25
 • TẠO KHOẢNG RĂNG NGƯỜI LỚN
 • 10.000.000
 • 1 ca

Chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi
0225.6576.999