SERVICES

BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ NHA KHOA CHO TỪNG LOẠI RĂNG SỨ

STT Dịch vụ Giá dịch vụ Chi phí
1 Toàn sứ Zirco 1.900.000 đ 1.900.000 đ
2 Toàn sứ Venus 100.000 đ 100.000 đ
3 Toàn sứ Zolid 400.000 đ 400.000 đ
4 HOÁ ĐƠN VAT 400.000 đ 400.000 đ
1 Toàn sứ Zirco 1.900.000 đ 1.900.000 đ
2 Toàn sứ Venus 100.000 đ 100.000 đ
3 Toàn sứ Zolid 400.000 đ 400.000 đ
4 HOÁ ĐƠN VAT 400.000 đ 400.000 đ
1 Toàn sứ Zirco 1.900.000 đ 1.900.000 đ
2 Toàn sứ Venus 100.000 đ 100.000 đ
3 Toàn sứ Zolid 400.000 đ 400.000 đ
4 HOÁ ĐƠN VAT 400.000 đ 400.000 đ
1 Toàn sứ Zirco 1.900.000 đ 1.900.000 đ
2 Toàn sứ Venus 100.000 đ 100.000 đ
3 Toàn sứ Zolid 400.000 đ 400.000 đ
4 HOÁ ĐƠN VAT 400.000 đ 400.000 đ
1 Toàn sứ Zirco 1.900.000 đ 1.900.000 đ
2 Toàn sứ Venus 100.000 đ 100.000 đ
3 Toàn sứ Zolid 400.000 đ 400.000 đ
4 HOÁ ĐƠN VAT 400.000 đ 400.000 đ

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

5% Discount
No prize
Next time
Almost!
10% Discount
Free Ebook
No Prize
No luck today
Almost!
50% Discount
No prize
Unlucky
Vòng quay may mắn
Nhập email của bạn vào để được tặng 1 lượt quay miễn phí
Quy tắc nội bộ của chúng tôi:
  • Một trò chơi cho mỗi người dùng
  • Kẻ gian lận sẽ bị loại.