• Số điện thoại 0225.6576.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 20:00PM

Bảng giá: Cấy Ghép Implant

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • TRỤ IMPLANT KOREA CHẤT LƯỢNG (BIO)
 • 15.000.000
 • 1 trụ
 • 2
 • TRỤ IMPLANT KOREA CHẤT LƯỢNG (DIO)
 • 16.000.000
 • 1 trụ
 • 3
 • TRỤ IMPLANT KOREA CHẤT LƯỢNG (DIO + UV ACTIVE)
 • 20.000.000
 • 1 trụ
 • 4
 • TRỤ IMPLANT MỸ (HIOSSEN)
 • 30.000.000
 • 1 trụ
 • 5
 • TRỤ IMPLANT THỤY SĨ (NEODENT)
 • 35.000.000
 • 1 trụ
 • 6
 • TRỤ IMPLANT THỤY SĨ (STRAUMANN)
 • 40.000.000
 • 1 trụ
 • 7
 • TRỤ IMPLANT MINI TĂNG CƯỜNG GIỮ HÀM GIẢ
 • 10.000.000
 • 1 trụ
 • 8
 • IMPLANT KOREAN (DIO) ALL-ON 4
 • 140.000.000
 • 1 hàm
 • 9
 • IMPLANT KOREAN (DIO) ALL-ON 6
 • 160.000.000
 • 1 hàm
 • 10
 • IMPLANT KOREAN (DIO + UV ACTIVE) ALL-ON 4
 • 180.000.000
 • 1 hàm
 • 11
 • IMPLANT KOREAN (DIO + UV ACTIVE) ALL-ON 6
 • 200.000.000
 • 1 hàm
 • 12
 • IMPLANT USA (OSSTEM) ALL ON 4
 • 200,000,000
 • 1 hàm
 • 13
 • IMPLANT USA (OSSTEM) ALL ON 6
 • 220,000,000
 • 1 hàm
 • 14
 • STRAUMANN – NEODENT – ALL ON 4
 • 220,000,000
 • 1 hàm
 • 15
 • STRAUMANN – NEODENT – ALL ON 6
 • 250,000,000
 • 1 hàm
 • 16
 • STRAUMANN – 3S – ALL ON 4
 • 300,000,000
 • 1 hàm
 • 17
 • STRAUMANN – 3S – ALL ON 6
 • 360,000,000
 • 1 hàm
 • 18
 • ABUTMENT CUSTOMMIZE SỨ (ÂU, MỸ)
 • 5,000,000
 • 1 hàm
 • 19
 • ABUTMENT CUSTOMMIZE SỨ (HÀN QUỐC)
 • 4,000,000
 • 1 hàm
 • 20
 • ABUTMENT CUSTOMMIZE TITAN (ÂU, MỸ)
 • 3,000,000
 • 1 hàm
 • 21
 • ABUTMENT CUSTOMMIZE TITAN (HÀN QUỐC)
 • 2,000,000
 • 1 hàm
 • 22
 • RĂNG SỨ VENUS
 • 5,500,000
 • 1 răng
 • 23
 • RĂNG SỨ EMAX
 • 6,500,000
 • 1 răng
 • 24
 • RĂNG SỨ CERAMILL
 • 7,500,000
 • 1 răng
 • 25
 • RĂNG SỨ CERCON HT
 • 9,500,000
 • 1 răng
 • 26
 • RĂNG SỨ LATONA DIAMON
 • 15,000,000
 • 1 răng

Chương trình khuyến mi

0225.6576.999