• Số điện thoại 0944.622.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 18:30PM

Bảng giá: Thẩm Mỹ Răng Sứ

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • THÁO CHỤP ĐƠN
 • 300,000
 • 1 RĂNG
 • 2
 • THÁO CẦU MỨC ĐỘ 1
 • 500,000
 • 3 - 5 RĂNG
 • 3
 • THÁO CẦU MỨC ĐỘ 2
 • 1,00,000
 • TRÊN 5 RĂNG
 • 4
 • GẮN LẠI MÃO RĂNG
 • 300,000
 • 1 răng
 • 5
 • LÀM RĂNG TẠM BẰNG LUXATEM
 • 500,000
 • 1 răng
 • 6
 • KÉO DÀI THÂN RĂNG
 • 1,000,000
 • 1 răng
 • 7
 • MAKET RĂNG THẨM MỸ (KẾ HOẠCH XEM TRƯỚC RĂNG THẨM MỸ)
 • 2,000,000
 • 2 hàm
 • 8
 • CHỐT KIM LOẠI
 • 500,000
 • 1 chốt
 • 9
 • CHỐT THỦY TINH
 • 1,500,000
 • 1 chốt
 • 10
 • ĐÚC CÙI GIẢ KIM LOẠI
 • 1,000,000
 • 1 răng
 • 11
 • ĐÚC CÙI GIẢ TOÀN SỨ MỨC 1
 • 1,500,000
 • 1 răng
 • 12
 • ĐÚC CÙI GIẢ TOÀN SỨ MỨC 2
 • 2,000,000
 • 1 răng
 • 13
 • ĐÚC CÙI GIẢ TOÀN SỨ MỨC 3
 • 3,000,000
 • 1 răng
 • 14
 • ĐÚC CÙI GIẢ TOÀN SỨ MỨC 4
 • 4,000,000
 • 1 răng
 • 15
 • RĂNG SỨ TITAN PHỦ SỨ MỸ
 • 2,000,000
 • 1 răng
 • 16
 • RĂNG SỨ ZICORNIA
 • 3,500,000
 • 1 răng
 • 17
 • RĂNG SỨ VENUS
 • 3,500,000
 • 1 răng
 • 18
 • RĂNG SỨ CERCON - EMAX
 • 5,000,000
 • 1 răng
 • 19
 • RĂNG SỨ CERAMILL
 • 6,000,000
 • 1 răng
 • 20
 • RĂNG SỨ CERCON HT - EMAX PRESS
 • 7,000,000
 • 1 răng
 • 21
 • RĂNG SỨ THẨM MỸ 5S
 • 8,000,000
 • 1 răng
 • 22
 • RĂNG SỨ LATONA DIAMON
 • 15,000,000
 • 1 răng
 • 23
 • VENEER SỨ EMAX
 • 7,000,000
 • 1 răng
 • 24
 • VENEER SỨ CERCON HT
 • 9,000,000
 • 1 răng
 • 25
 • VENEER ULTRA THIN
 • 12,000,000
 • 1 răng
 • 26
 • INLAY/ ONLAY SỨ EMAX
 • 7,000,000
 • 1 răng
 • 27
 • INLAY/ ONLAY SỨ ULTRA THIN
 • 9,000,000
 • 1 răng
 • 28
 • NÂNG KHỚP CẮN MỨC 1
 • 10,000,000
 • 1 ca
 • 29
 • NÂNG KHỚP CẮN MỨC 2
 • 20,000,000
 • 1 ca
 • 30
 • MÁNG CÂN BẰNG CƠ
 • 3,000,000
 • 1 hàm
 • 31
 • MÁNG MANGO ĐIỀU TRỊ KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM
 • 10,000,000
 • 1 hàm
 • 32
 • MÁNG CHỐNG Ê BUỐT
 • 2,000,000
 • 1 hàm
 • 33
 • MÁNG CHỐNG NGHIẾN RĂNG
 • 1,200,000
 • 1 hàm

Chương trình khuyến mãi

0944.622.999