• Số điện thoại 0944.622.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 18:30PM

Bảng giá: Tẩy Trắng – Hàn Trám Răng

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • LẤY DẤU MÁNG TẨY TRẮNG (KHÔNG KÈM THUỐC)
 • 1.000.000
 • 2 HÀM
 • 2
 • TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ 2 ỐNG THUỐC
 • 1.500.000
 • 1 CA
 • 3
 • TẨY TRẮNG RĂNG TẠI PHÒNG KHÁM WHITEMAX
 • 3.000.000
 • 1 CA
 • 4
 • TẨY TRẮNG RĂNG WHITEMAX KẾT HỢP 2 ỐNG THUỐC TẠI NHÀ
 • 4.000.000
 • 1 CA
 • 5
 • ĐẮP RĂNG KHỂNH
 • 700.000
 • 1 RĂNG
 • 6
 • TRÁM TẠM EUGENATE
 • 100.000
 • 1 RĂNG
 • 7
 • TRÁM GIC (GLASS INOMER CEMENT)
 • 250.000
 • 1 RĂNG
 • 8
 • TRÁM CỔ RĂNG COMPOSITE NATURE
 • 300.000
 • 1 RĂNG
 • 9
 • TRÁM SỨ
 • 500.000
 • 1 RĂNG
 • 10
 • TRÁM FUJI MÁY
 • 250.000
 • 1 RĂNG
 • 11
 • TRÁM RĂNG THẨM MỸ LASER TECH
 • 700.000
 • 1 RĂNG

Chương trình khuyến mãi

0944.622.999