• Số điện thoại 0225.6576.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 20:00PM

Bảng giá dịch vụ tổng quát

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • Khám và chẩn đoán bằng camera kỹ thuật số
 • MIỄN PHÍ
 • 1 phim
 • 2
 • Chụp X Quang - CT conebeam
 • 350.000 đ
 • 1 phim
 • 3
 • Lấy cao răng và đánh bóng bằng phương pháp thông thường
 • 100.000 - 200.000 đ
 • 2 hàm
 • 4
 • Lấy cao răng và đánh bóng bằng máy Piezone
 • 200.000 đ
 • 2 hàm
 • 5
 • Thổi cát
 • 300.000 đ
 • 2 hàm
 • 6
 • Điều trị viêm lợi bằng máng
 • 600.000 - 800.000đ
 • 1 đợt
 • 7
 • Bôi vecni Floure
 • 800.000 – 1.000.000 đ
 • 2 hàm
 • 8
 • Điều trị ê buốt 2 hàm bằng máng
 • 800.000 – 1.000.000 đ
 • 2 hàm
 • 9
 • Công đính đá
 • 300.000 - 500.000 đ
 • 1 lần
 • 10
 • Đá nha khoa
 • 800.000 đ
 • 1 viên
 • 11
 • Bôi gel chống sâu răng (trẻ em)
 • 30.000 đ
 • 1 răng
 • 12
 • Răng sữa (bôi – tiêm tê ngoại)
 • 10.000 – 50.000 đ
 • 1 răng
 • 13
 • Hàn Fuji máy răng trẻ em
 • 200.000 đ
 • 1 răng
 • 14
 • Trám bít hố rãnh bằng Sealant
 • 200.000 đ
 • 1 răng
 • 15
 • 16

Chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi Chương trình khuyến mãi
0225.6576.999