• Số điện thoại 0944.622.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 18:30PM

Bảng giá: Lấy Cao Răng – Đính Đá – Nha Chu

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • ĐÁNH BÓNG RĂNG
 • 100.000 đ
 • 1 CA
 • 2
 • CẠO VÔI RĂNG & ĐÁNH BÓNG - MỨC ĐỘ 1
 • 200.000 đ
 • 1 CA
 • 3
 • CẠO VÔI RĂNG & ĐÁNH BÓNG & THỔI CÁT - MỨC ĐỘ 1
 • 500.000 đ
 • 1 CA
 • 4
 • CẠO VÔI RĂNG & ĐÁNH BÓNG - MỨC ĐỘ 2
 • 300.000 đ
 • 1 CA
 • 5
 • CẠO VÔI RĂNG & ĐÁNH BÓNG & THỔI CÁT - MỨC ĐỘ 2
 • 700.000 đ
 • 1 CA
 • 6
 • CẠO VÔI RĂNG & ĐÁNH BÓNG - MỨC ĐỘ 3
 • 400.000 đ
 • 1 CA
 • 7
 • CẠO VÔI RĂNG & ĐÁNH BÓNG & THỔI CÁT - MỨC ĐỘ 3
 • 1.000.000 đ
 • 1 CA
 • 8
 • CẠO VÔI RĂNG & ĐÁNH BÓNG & THỔI CÁT & LASER TECH - MỨC ĐỘ 3
 • 1.500.000 đ
 • 1 CA
 • 9
 • CHĂM SÓC NHA CHU & LÀM SẠCH SÂU EMS MỨC 1
 • 1.000.000 đ
 • 1 CA
 • 10
 • CHĂM SÓC NHA CHU & LÀM SẠCH SÂU EMS MỨC 2
 • 2.000.000 đ
 • 1 CA
 • 11
 • CHĂM SÓC NHA CHU & LÀM SẠCH SÂU EMS MỨC 3
 • 3.000.000 đ
 • 1 CA
 • 12
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 1 RĂNG MỨC 1
 • 500.000 đ
 • 1 RĂNG
 • 13
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 1 RĂNG MỨC 2
 • 1.000.000 đ
 • 1 RĂNG
 • 14
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 1 CUNG MỨC 1
 • 2.000.000 đ
 • 1 CUNG
 • 15
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 1 CUNG MỨC 2
 • 2.500.000 đ
 • 1 CUNG
 • 16
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 1 HÀM MỨC 1
 • 3.000.000 đ
 • 2 HÀM
 • 17
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 1 HÀM MỨC 2
 • 6.000.000 đ
 • 2 HÀM
 • 18
 • ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU 2 HÀM MỨC 3 & LASER TECH
 • 10.000.000 đ
 • 2 HÀM
 • 19
 • CÔNG ĐÍNH ĐÁ, KIM CƯƠNG TRÊN RĂNG THẬT
 • 500.000 đ
 • 1 RĂNG
 • 20
 • CÔNG ĐÍNH ĐÁ, KIM CƯƠNG TRÊN RĂNG SỨ
 • 1.000.000 đ
 • 1 RĂNG
 • 21
 • ĐÁ NHA KHOA
 • 1.000.000 đ
 • 1 RĂNG
 • 22
 • KIM CƯƠNG SI
 • 3.000.000 đ
 • 1 CA
 • 23
 • KIM CƯƠNG VS2 NHÂN TẠO
 • 5.000.000 đ
 • TRỌN GÓI
 • 24
 • KIM CƯƠNG VS2 TỰ NHIÊN
 • 7.000.000 đ
 • TRỌN GÓI

Chương trình khuyến mãi

0944.622.999