• Số điện thoại 0225.6576.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 20:00PM

Bảng giá dịch vụ nội nha

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • Điều trị trị tủy mới R1,2,3,4,5 bằng tay
 • 800.000 đ - 6.000.000
 • 1 răng
 • 2
 • Điều trị trị tủy mới R6,7
 • 1.500.000 đ - 9.000.000 đ
 • 1 răng
 • 3
 • Điều trị trị tủy lại R1,2,3,4,5 bằng máy morita Nhật & MTA Flow trám 3D
 • 2.000.000 đ - 9.000.000 đ
 • 1 răng
 • 4
 • Điều trị trị tủy lại R6,7
 • 3.000.000 đ - 10.000.000 đ
 • 1 răng
 • 5
 • Phẫu thuật cắt chóp răng
 • 3.000.000 đ
 • 1 răng
 • 6
 • Hỗ trợ điều trị chấn thương răng
 • 5.000.000 đ
 • 1 răng
 • 7
 • Che tủy bằng MTA Flow R1,2,3,4,5
 • 1.000.000 đ
 • 1 răng
 • 8
 • Che tủy bằng MTA Flow R6,7
 • 1.500.000 đ
 • 1 răng
 • 9
 • Che tủy bằng BioDentin
 • 4.000.000 đ
 • 1 răng
 • 10
 • Cắt chóp trám tủy ngược bằng MTA
 • 4.000.000 đ
 • 1 răng
 • 11
 • Điều trị lành thương đối với răng viêm chóp
 • 1.000.000 - 2.000.000 đ
 • 1 răng

Chương trình khuyến mãi

0225.6576.999