• Số điện thoại 0944.622.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 18:30PM

Bảng giá: Nội Nha

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG 1,2,3,4,5
 • 800.000 - 6.000.000
 • 1 RĂNG
 • 2
 • ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG 6,7
 • 1.500.000 - 9.000.000
 • 1 RĂNG
 • 3
 • ĐIỀU TRỊ TỦY LẠI RĂNG 1,2,3,4,5
 • 2.000.000 - 9.000.000
 • 1 RĂNG
 • 4
 • ĐIỀU TRỊ TỦY LẠI RĂNG 6,7
 • 3.000.000 - 10.000.000
 • 1 RĂNG
 • 5
 • CHE TỦY BẰNG MTA FLOW (VẬT LIỆU SINH HỌC MỚI) + HÀN SỨ
 • 2.000.000 đ
 • 1 RĂNG
 • 6
 • CHE TỦY BẰNG BIODENTIN (VẬT LIỆU SINH HỌC MỚI)
 • 4.000.000 đ
 • 1 RĂNG
 • 7
 • CHE TỦY BẰNG MTA FLOW (VẬT LIỆU SINH HỌC MỚI)
 • 1.500.000
 • 1 RĂNG
 • 8
 • CẮT CHÓP TRÁM TỦY NGƯỢC BẰNG MTA (VẬT LIỆU SINH HỌC)
 • 4.000.000 đ
 • 1 RĂNG
 • 9
 • LẤY TỦY BUỒNG ( TÁI SINH TỦY) BẰNG BIODENTIN
 • 5.000.000 đ
 • 1 RĂNG
 • 10
 • ĐIỀU TRỊ LÀNH THƯƠNG ĐỐI VỚI RĂNG VIÊM CHÓP (MỨC ĐỘ 1)
 • 1.000.000 đ
 • 1 RĂNG
 • 11
 • ĐIỀU TRỊ LÀNH THƯƠNG ĐỐI VỚI RĂNG VIÊM CHÓP (MỨC ĐỘ 2)
 • 2.000.000 đ
 • 1 RĂNG
 • 12
 • PHẪU THUẬT CẮT CHÓP RĂNG
 • 3.000.000 đ
 • 1 RĂNG
 • 13
 • HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG RĂNG
 • 5.000.000 đ
 • 1 RĂNG

Chương trình khuyến mãi

0944.622.999