• Số điện thoại 0225.6576.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 20:00PM

Bảng giá dịch vụ nhổ răng

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • Nhổ răng bằng tay
 • 500.000 - 1.000.000
 • 1 răng
 • 2
 • Nhổ răng bằng máy
 • 1.000.000 - 1.500.000
 • 1 răng
 • 3
 • Nhổ răng bằng máy & ghép tế bào gốc/ màng collagen
 • 2.500.000 - 3.000.000
 • 1 răng
 • 4
 • Nhổ răng bằng máy & ghép tế bào gốc & màng collagen
 • 3.500.000 - 4.000.000
 • 1 răng
 • 5
 • Nhổ răng bằng máy & ghép tế bào gốc & màng collagen & phòng Vip
 • 4.700.000 - 5.000.000
 • 1 răng
 • 6
 • Nhổ răng 8 bằng tay
 • 1.000.000 - 3.000.000
 • 1 răng
 • 7
 • Nhổ răng 8 bằng máy
 • 1.500.000 - 6.000.000
 • 1 răng
 • 8
 • Nhổ R8 bằng máy & ghép tế bào gốc/ màng collagen
 • 3.000.000 - 8.000.000
 • 1 răng
 • 9
 • Nhổ R8 bằng máy & ghép tế bào gốc & màng collagen
 • 4.000.000 - 9.000.000
 • 1 răng
 • 10
 • Nhổ R8 bằng máy & ghép tế bào gốc & màng collagen & phòng Vip
 • 5.000.000 - 10.000.000
 • 1 răng
 • 11
 • Rạch lợi trùm
 • 700.000
 • 1 răng
 • 12
 • Rạch lợi trùm bằng lazer
 • 1.000.000
 • 1 răng
 • 13
 • Nhổ răng sữa bôi tê
 • 20.000
 • 1 răng
 • 14
 • Nhổ răng sữa xịt tê
 • 30.000
 • 1 răng
 • 15
 • Nhổ răng sữa tiêm tê
 • 100.000
 • 1 răng
 • 16
 • Phẫu thuật nạo viêm
 • 500.000 - 2.000.000
 • 1 răng
 • 17
 • Ghép màng xương collagen
 • 1.500.000
 • 1 đơn vị
 • 18
 • Ghép màng PRF tế bào gốc
 • 1.500.000
 • 1 đơn vị

Chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi
0225.6576.999