• Số điện thoại 0944.622.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 18:30PM

Bảng giá: Nhổ Răng

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • NHỔ CHÂN RĂNG, RĂNG 1 CHÂN BẰNG TAY
 • 500.000
 • 1 RĂNG
 • 2
 • NHỔ CHÂN RĂNG, RĂNG 1 CHÂN BẰNG MÁY
 • 1.000.000
 • 1 RĂNG
 • 3
 • NHỔ CHÂN RĂNG, RĂNG NHIỀU CHÂN BẰNG TAY
 • 700.000
 • 1 RĂNG
 • 4
 • NHỔ CHÂN RĂNG, RĂNG NHIỀU CHÂN BẰNG MÁY
 • 1.200.000
 • 1 RĂNG
 • 5
 • NHỔ RĂNG HÀM 4,5,6,7 BẰNG TAY
 • 1.000.000
 • 1 RĂNG
 • 6
 • NHỔ RĂNG HÀM 4,5,6,7 BẰNG MÁY
 • 1.500.000
 • 1 RĂNG
 • 7
 • NHỔ R8 TRÊN MỨC 1 BẰNG TAY
 • 1.000.000
 • 1 RĂNG
 • 8
 • NHỔ R8 TRÊN MỨC 1 BẰNG MÁY
 • 1.500.000
 • 1 RĂNG
 • 9
 • NHỔ R8 THẲNG KHÓ MỨC 2 BẰNG TAY
 • 2.000.000
 • 1 RĂNG
 • 10
 • NHỔ R8 THẲNG KHÓ MỨC 2 BẰNG MÁY
 • 2.500.000
 • 1 RĂNG
 • 11
 • NHỔ R8 MỌC LỆCH KHÓ MỨC 1 BẰNG TAY
 • 1.500.000
 • 1 RĂNG
 • 12
 • NHỔ R8 MỌC LỆCH KHÓ MỨC 1 BẰNG MÁY
 • 2.000.000
 • 1 RĂNG
 • 13
 • NHỔ R8 MỌC LỆCH KHÓ MỨC 2 (MỌC NGẦM) BẰNG TAY
 • 2.000.000
 • 1 RĂNG
 • 14
 • NHỔ R8 MỌC LỆCH KHÓ MỨC 2 (MỌC NGẦM) BẰNG MÁY
 • 3.000.000
 • 1 RĂNG
 • 15
 • NHỔ R8 MỌC LỆCH KHÓ MỨC 3 (MỌC NGẦM & CHÂN KHÓ) BẰNG TAY
 • 3.000.000
 • 1 RĂNG
 • 16
 • Phẫu thuật nạo viêmNHỔ R8 MỌC LỆCH KHÓ MỨC 3 (MỌC NGẦM & CHÂN KHÓ) BẰNG MÁY
 • 6.000.000
 • 1 RĂNG
 • 17
 • GHÉP MÀNG XƯƠNG COLLAGEN
 • 1.500.000
 • 1 ĐƠN VỊ
 • 18
 • GHÉP MÀNG PRF TẾ BÀO GỐC
 • 1.500.000
 • 1 ĐƠN VỊ
 • 19
 • RẠCH LỢI TRÙM
 • 700.000
 • 1 RĂNG
 • 20
 • RẠCH LỢI TRÙM BẰNG LASER
 • 1.000.000
 • 1 RĂNG
 • 21
 • PHẪU THUẬT NẠO VIÊM MỨC 1
 • 500.000
 • 1 RĂNG
 • 22
 • PHẪU THUẬT NẠO VIÊM MỨC 2
 • 1.000.000
 • 1 RĂNG
 • 23
 • PHẪU THUẬT NẠO VIÊM MỨC 3
 • 2.000.000
 • 1 RĂNG
 • 24
 • CỐ ĐỊNH RĂNG DO SANG CHẤN
 • 2.000.000
 • 1 RĂNG
 • 25
 • NHỔ RĂNG SỮA BÔI TÊ
 • 20.000
 • 1 RĂNG
 • 26
 • NHỔ RĂNG SỮA XỊT TÊ
 • 30.000
 • 1 RĂNG
 • 27
 • NHỔ RĂNG SỮA TIÊM TÊ
 • 100.000
 • 1 RĂNG

Chương trình khuyến mãi

0944.622.999