• Số điện thoại 0944.622.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 18:30PM

Bảng giá: Phẫu Thuật Xương Hàm

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NƯỚU QUANH IMPLANT
 • 2.000.000
 • 1 RĂNG
 • 2
 • PHẪU THUẬT LẤY TRỤ IMPLANT CŨ
 • 3.500.000
 • 1 RĂNG
 • 3
 • PHẪU THUẬT GHÉP MÔ LIÊN KẾT
 • 5.000.000
 • 1 RĂNG
 • 4
 • BỘT XƯƠNG A - OSS 0,25g
 • 2.350.000
 • 1 HỘP
 • 5
 • BỘT XƯƠNG A - OSS 0,5g
 • 4.700.000
 • 1 HỘP
 • 6
 • BỘT XƯƠNG TIÊU CERABONE 0,5cc
 • 4.700.000
 • 1 HỘP
 • 7
 • BỘT XƯƠNG TIÊU CERABONE 1cc
 • 7.050.000
 • 1 HỘP
 • 8
 • MÀNG XƯƠNG NHỎ (NHỎ HƠN HOẶC BẰNG 15x20)
 • 7.000.000
 • 1 MÀNG
 • 9
 • MÀNG XƯƠNG LỚN (LỚN HƠN HOẶC BẰNG 20x25)
 • 9.000.000
 • 1 MÀNG
 • 10
 • PHẪU THUẬT GHÉP XƯƠNG BLOCK (NHỎ)
 • 7.000.000
 • 1 KHỐI
 • 11
 • PHẪU THUẬT GHÉP XƯƠNG BLOCK (LỚN)
 • 9.000.000
 • 1 KHỐI
 • 12
 • PHẪU THUẬT NÂNG XOANG KÍN
 • 4.500.000
 • 1 RĂNG
 • 13
 • PHẪU THUẬT NÂNG XOANG HỞ
 • 12.000.000
 • 1 XOANG

Chương trình khuyến mãi

0944.622.999