• Số điện thoại 0944.622.999
  • Time Mon — Sat: 7:30AM — 18:30PM

🇻🇳 KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 – 07/5/2024) 🇻🇳

✨ Cách đây 70 năm, từ ngày 13/3 đến 7/5/1954, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

🇻🇳 Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc, là nguồn động lực to lớn cho thế hệ trẻ hôm nay học tập, rèn luyện, cống hiến sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

“Chín năm làm một Điện Biên,
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu 🇻🇳

0944.622.999