• Số điện thoại 0225.6576.999
 • Time Mon — Sat: 7:30AM — 20:00PM

Bảng giá: Hàm Tháo Lắp

 • STT
 • Dịch vụ
 • Chi phí
 • Đơn vị
 • 1
 • RĂNG NHỰA VIỆT NAM
 • 200.000
 • 1 RĂNG
 • 2
 • RĂNG NHỰA MỸ
 • 500.000
 • 1 RĂNG
 • 3
 • RĂNG COMPOSITE
 • 600.000
 • 1 RĂNG
 • 4
 • RĂNG SỨ (THÁO LẮP)
 • 1.000.000
 • 1 RĂNG
 • 5
 • HÀM NHỰA CỨNG BÁN PHẦN
 • 1.000.000
 • 1 HÀM
 • 6
 • HÀM NHỰA CỨNG TOÀN PHẦN
 • 2.000.000
 • 1 HÀM
 • 7
 • NỀN HÀM NHỰA CÓ LƯỚI
 • 1.000.000
 • 1 HÀM
 • 8
 • HÀM GIẢ THÁO LẮP NHỰA DẺO (CHƯA CÓ RĂNG) - THAY NỀN HÀM
 • 1.800.000
 • 1 HÀM
 • 9
 • HÀM GIẢ THÁO LẮP BÁN PHẦN NHỰA MỀM VIOSOFT (CHƯA CÓ RĂNG)
 • 2.000.000
 • 1 HÀM
 • 10
 • HÀM GIẢ TOÀN HÀM, HÀM TRÊN
 • 7.000.000
 • 1 HÀM
 • 11
 • HÀM GIẢ TOÀN HÀM, HÀM DƯỚI
 • 8.000.000
 • 1 HÀM
 • 12
 • HÀM GIẢ THÁO LẮP CẢ TRÊN VÀ DƯỚI
 • 14.000.000
 • 1 HÀM
 • 13
 • SỬA HÀM THÁO LẮP ĐỘ 2
 • 500.000
 • 1 HÀM
 • 14
 • ĐỆM HÀM
 • 2.000.000
 • 1 HÀM
 • 15
 • VÁ HÀM GÃY
 • 1.000.000
 • 1 HÀM
 • 16
 • HÀM KHUNG CR-CO
 • 3.000.000
 • 1 HÀM
 • 17
 • HÀM KHUNG TITAN
 • 5.000.000
 • 1 HÀM
 • 18
 • HÀM KHUNG LIÊN KẾT CR-CO
 • 5.000.000
 • 1 HÀM
 • 19
 • HÀM KHUNG LIÊN KẾT TITAN MẮC CÀI ĐƠN
 • 8.000.000
 • 1 HÀM
 • 20
 • HÀM KHUNG LIÊN KẾT TITAN MẮC CÀI ĐÔI
 • 11.000.000
 • 1 HÀM
 • 21
 • HÀM THÁO LẮP SỨ THẾ HỆ MỚI SƯỜN PEKKTON PHỦ SỨ NANO CÓ HỆ THỐNG KẾT NỐI TRÊN IMPLANT
 • 82.250.000
 • 1 HÀM
 • 22
 • HÀM THÁO LẮP SỨ THẾ HỆ MỚI CERAMCO CÓ HỆ THỐNG KẾT NỐI TRÊN IMPLANT
 • 58.750.000
 • 1 HÀM
 • 23
 • HÀM THÁO LẮP NHỰA SIÊU NHẸ CƯỜNG LỰC MỸ CÓ HỆ THỐNG KẾT NỐI TRÊN IMPLANT
 • 2.350.000
 • 1 HÀM

Chương trình khuyến mi

0225.6576.999