• Số điện thoại 0944.622.999
  • Time Mon — Sat: 7:30AM — 18:30PM

Chúc mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024)

💕 Trái tim Việt Nam rực rỡ cờ hoa, hướng về ngày sinh nhật lần thứ 134 của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất.

Chúc mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Chúc mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024)

🪷 Nhớ về Bác, mỗi người dân Việt Nam đều bồi hồi xúc động. Người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Người như ánh sáng dẫn đường, nguồn động lực to lớn cho các hệ người dân Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, mỗi người dân Việt Nam chúng ta hãy cùng nhau ôn lại lời dạy của Người, ra sức học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.
Tuy Bác đã đi xa, nhưng hình ảnh của Bác vẫn đời đời sống mãi cùng non sông, đất nước Việt Nam.

0944.622.999